Profil firmy

Instalatérské zboží, sanita, filtrace a zahradní doplňky

Firma STENO CZ s.r.o. je česká firma 25 letou tradicí a patří k největším dodavatelům vodoinstalačního materiálu v České republice. Jejím hlavním obchodním artiklem je instalatérské zboží, sanita, filtrace vody a zahradní doplňky. K založení firmy došlo v roce 1992 a jejím zakladatelem byl pan František Stehno.

Vlastní areál firmy byl vybudován již v roce 1997, a to v Mikulovicích u Pardubic, kde se kromě administrativy, skladů a výrobně provozního oddělení nachází od jara 2005 také vlastní prodejna se vzorkovnou koupelen, sanitárního a instalatérského zboží a zkušební oddělení.

Od roku 1999, kdy se stal výkonným ředitelem firmy pan Vladimír Wachsmuth, se datuje další velice úspěšný rozvoj firmy, která má nyní maloobchodní prodejnu v Bystřici nad Pernštejnem a Mikulovicích u Pardubic. Centrála v Mikulovicích zajišťuje expedici zboží po celé ČR.

Významným počinem firmy bylo vybudování vlastního zkušebního oddělení, vybaveného zařízeními české a italské výroby. Vlastní kontrolní oddělení bylo vybudováno v roce 2005 a stalo se zárukou kvality všech dovážených výrobků a komponentů. Zkušební stolice umožňují testování vodovodních baterií, kulových kohoutů, regulátorů tlaku, pojišťovacích ventilů, hadiček a také odolnosti materiálu.

Od samého počátku se firma STENO CZ snaží reagovat na přání svých zákazníků, a proto je sortiment dodávaného zboží neustále rozšiřován a inovován dle současných technických požadavků a designových trendů. Firma se pravidelně zúčastňuje výstav v České republice a na Slovensku.

Spokojenost zákazníka je prioritou, a proto je věnována velká péče profesnímu rozvoji, pravidelnému vzdělávání všech pracovníků a zlepšování pracovního prostředí. Od zahájení činnosti se firma rozrostla až na dnešních 45 zaměstnanců. Centrála v Mikulovicích se nachází ve vlastním areálu, střediska v Liberci a v Bystřici nad Pernštejnem se nachází v pronajatých prostorách.

Za zmínku stojí také sponzoring, kterým firma pravidelně poskytuje finanční podporu veřejně prospěšným projektům v oblastech sportu a sociálních služeb (např. rozvoj oboru onkologie, inovace babyboxu v Pardubicích, Paraple) a dobročinná činnost (občanům postiženým při živelných pohromách).

STENO SK

Úspěšná prezentace firmy STENO na Aquathermu v Nitře, od roku 2012, byla podnětem pro založení dceřiné společnosti STENO SK s.r.o. Sídlem firmy se stala Banská Bystrica. Společnost začala vyvíjet obchodní činnost od dubna roku 2013. Sortiment je shodný se sortimentem firmy STENO CZ.