Úprava vody pro domácnosti a průmysl na uprav-vodu.cz


uprav-vodu.cz

Přemýšlíte o užívání vody ze studny či jiného vlastního zdroje? Z dlouhodobého hlediska je toto rozhodnutí skvělou volbou.

Ve všech případech budete vždy potřebovat nainstalovat kvalitní filtr na mechanické nečistoty. Volba vhodného filtru závisí na konkrétním znečištění vody. Z vody je potřeba odstranit všechny částice, které by mohly systém poškodit, ať už velké (písek, rez, atd.) nebo malé (zákal, atd.). Vícestupňové filtry si poradí se všemi velikostmi částic, případně i s nežádoucím zabarvením či zápachem chlóru aj.

Dalším nezbytným krokem je chemický a mikrobiologický rozbor vody, jehož výsledky odhalí hodnoty veškerých látek ve vodě obsažených. Častým jevem je u zdrojů vody jako jsou studny a vrty zvýšené množství prvků, které výrazně snižují kvalitu takto získané vody. Jedná se především o obsah železa, manganu, amonných iontů, dusičnanů a v neposlední řadě i tvrdost vody. Toto bývá často spojeno s výskytem mikrobiologické zátěže.

Zvýšená koncentrace všech těchto látek je patrná již po krátkodobém užívání. V případě železa a manganu se tvoří červenohnědý až oranžový kal na zařizovacích předmětech, v případě amonných iontů voda nepříjemně zapáchá, při vysoké tvrdosti dochází k zanášení vodním kamenem apod.


Více než 20 let spolupráce s firmou Atlas Filtri Italia

Firma zabývající se touto problematikou již přes 40 let.


Hlavním cílem úpravy vody je dosáhnout její zdravotní nezávadnosti. Druhým, neméně důležitým cílem, je také estetická stránka používané vody. Pokud tedy chcete vodu užívat jako pitnou, je nezbytně nutné všechny nežádoucí příměsi odstranit. Jediným možným, maximálně funkčním a vědecky podloženým, způsobem je jejich chemické odstranění (založené např. na základě iontové výměny). V případě bakterií pak sterilizace UV paprsky. V případě, že chcete vodu používat jako užitkovou, postačí v některých případech pouze výše zmíněná mechanická filtrace. Vždy ale záleží na konkrétním případě, potažmo rozboru vody.

Úpravny vod sestavujeme na míru, primárně na základě rozboru vody a požadovaného průtoku. Složitější případy (extrémně vysoké koncentrace, neobvyklé kombinace jednotlivých nežádoucích látek apod.) konzultujeme přímo s výrobcem, s nímž spolupracujeme více než 20 let. Všechny námi nabízené úpravny vod pochází od italské firmy Atlas Filtri Italia, která má s touto problematikou více než 40-leté zkušenosti.


Filtry na vodu
Filtační patrony pro úpravu vody
Změkčení vody - zařízení JUPITER
Změkčení vody - zařízení JUPITER CAB
Odstranění železa a manganu z vody - zařízení MARS
Změkčení a snížení hodnot železa a manganu - zařízení PEGASUS
Změkčení a snížení hodnot železa a manganu - zařízení PEGASUS CAB
Odstranění dusičnanů z vody směsí pryskyřic - zařízení JUPITER
Sterilizace bakterií ultrafialovými paprsky UV lamp